ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΙΣΧΥΣ(W)
ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ(V)
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ(V)
ΝΤΟΥΪ
Rx7s (10)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ(K)
DIMMABLE
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(F)
Ταξινόμηση: Τιμή Όνομα
Κωδικός: 1.51.03.A.00.014.00.10
52,20EUR
Κωδικός: 1.51.04.A.00.014.00.10
47,24EUR
Κωδικός: 1.51.00.C.00.014.00.10
52,20EUR
Κωδικός: 1.51.00.D.00.014.00.10
57,16EUR
Κωδικός: 1.51.00.E.00.014.00.10
52,08EUR
Κωδικός: 1.51.04.F.00.014.00.40
81,96EUR
Κωδικός: 1.51.00.K.00.014.00.10
69,56EUR
Κωδικός: 1.51.00.L.00.014.00.10
52,08EUR
Κωδικός: 1.51.00.N.00.014.00.10
84,44EUR
Κωδικός: 1.51.00.P.00.014.00.10
47,12EUR